כלים ומתודולוגיות

לגומא ניסיון רב ביישום מתודולוגיות, שיטות וכלים מגוונים להטמעה והובלה של שינויים בארגונים.
גומא מובילה את הארגון לתוצאות אופטימליות בתחומים של מצויינות תפעולית, העלאת רווחיות והתחדשות מתמדת בכל רמות הארגון.

מתודולוגיות העבודה בפרוייקט.

 מתודולוגיות לניהול מערך היצור- Lean Management, DFT, 5S, Six Sigma ועוד.

 מתודולוגיות למערך תמחיר ABC.

 מתודולוגיות לניהול שרשרת אספקה.

 מתודולוגיות לתהליך פיתוח והעברה לייצור.ניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392