ניהול שרשרת האספקה

שיפור רמות ואיכות שרות ללקוחות (OTD & Fill Rate)
הפחתת עלויות לאורך שרשרת אספקה- Cost Reduction
איתור צווארי הבקבוק והתרתם עפ"י מתודולוגיית MBC.


ניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392