מצוינות תפעולית

שיפור הדירות תהליך ומיזעור שונות התהליך
הפחתת עלויות לאורך שרשרת אספקה- Cost Reduction
הגדלת קיבולת ללא תוספת עלות
הפחתת עלויות
התייעלות תפעולית


ניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392