תהליכי פיתוח וחדשנות

הטמעת מתודולוגיות ניהול פיתוח אפקטיבי ל-
קיצור Time To Market
הקטנת עלויות מוצר לאורך מחזור חיים
שיפור איכות מוצר


ניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392