תכנון פונקציונאלי

תכנון מערכי מפעל ומערכים לוגיסטיים
ניהול פרויקטי הקמה של מפעלים ומערכים לוגיסטיים
בחירת מכונות, ציוד ומערכות
הטמעת תהליכי עבודה במערך החדש


ניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392