מערכות ניהול איכות


הקמת מערכות ניהול איכות עפ"י תקנים בינלאומיים:

  תו תקן ISO 9001/2000
  מערכות איכות סביבה, בטיחות וגיהות ISO 14000/18000 ועוד
  ליווי תהליכי הסמכה


היערכות למבדקי FDA ו- CE


הקמת מערכי תיכנון /תפ"י

  בניית מתודולוגיות תכנון
  בניית מדדי תיכנון
  הגדרת מבנה אירגונית , חלוקת אחריות , כ"א
  איפיון ובחירת מערכות מידע לתיכנון וניהול ריצפת ייצור


מערכי אחזקה

  קביעת מדיניות שירות
  תהליכי עבודה
  בניית מדדים למערך החזקא - up time , זמן תגובה ...
  בניית מערך תקני זמן


ניהול ובקרת קבלני משנה


ניהול מערך רכש

  קביעת מדיניות שירות
  תהליכי עבודה
  בניית מדדים למערך החזקא - up time , זמן תגובה ...
  בניית מערך תקני זמן


מתודולוגיות

  הפעלה ובקרת קבלנים חיצוניים
  בנית מודלים של עבודה
  בניית מכרזים מול קבלנים חיצונייםניהול שרשרת האספקה

מצוינות תפעולית

תהליכי פיתוח וחדשנות

תכנון פונקציונאלי

מערכות מידע

מערכות ניהול איכות

גומא פתרונות בע"מ רח' העבודה 11 ראש העין מיקוד 48017 טלפון: 03-9016391 פקס: 03-9016392